Mastercam dla SolidWorks
Mastercam® dla SolidWorks®, to połączenie dwóch najbardziej rozpowszechnionych i używanych na świecie programów CAM* i CAD. Teraz możesz projektować oraz tworzyć technologie obróbkowe bezpośrednio w środowisku SolidWorks’a. Zaimplementowane strategie obróbkowe w SolidWorksie pochodzą bezpośrednio z systemu Mastercam.
Mastercam dla SolidWorks jest instalowany jako dodatek „Add-In” dla SolidWorksa i wykorzystuje jego środowisko do modelowania, importowania, zmian projektowych, itd. Użytkownik SolidWorks potrzebuje więc tylko kilku wskazówek, aby programować obrabiarki CNC z jakością gwarantowaną przez Mastercam. Konstruktor a teraz także technolog szybko doceni łatwość z jaką ma dostęp do wszystkich parametrów projektowanej ścieżki narzędzia w każdym punkcie procesu projektowania obróbki. Asocjatywność, czyli powiązanie zmian modelu CAD z automatyczną aktualizacją technologii jest tutaj zachowana w najwyższym stopniu.

Po szczegółowe informacje dotyczące programu Mastercam dla SolidWorks’a skontaktuj się z autoryzowanym dealerem oprogramowania Mastercam firmą ZALCO Sp. z o.o.

* Źródło: CIMdata, Inc.
ZALCO Sp. z o.o.
ul. Bażancia 43
02-892 Warszawa
tel.: (022) 894 55 00
fax: (022) 644 65 52
kom.: (601) 38 46 66
mailto: info@mastercam.pl
url: www.mastercam.pl
url: frezy HSS
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIX Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000169376
NIP 521-32-61-661 Regon 015570651 Wys. kapitału zakł. 50.000,00 PLN