ZALCO Sp. z o.o.
ul. Bażancia 43
02-892 Warszawa

tel.: (022) 894 55 00
fax: (022) 644 65 52
kom.: (601) 38 46 66

mailto: info@mastercam.pl
url: www.mastercam.pl
ZALCO Sp. z o.o.
ul. Bażancia 43
02-892 Warszawa
tel.: (022) 894 55 00
fax: (022) 644 65 52
kom.: (601) 38 46 66
mailto: info@mastercam.pl
url: www.mastercam.pl
url: frezy HSS
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIX Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000169376
NIP 521-32-61-661 Regon 015570651 Wys. kapitału zakł. 50.000,00 PLN