Menadżer operacji
Przejrzysty menadżer operacji zaimplementowany ze środowiska Mastercmama pozwala na pełną kontrole i swobodę w tworzeniu oraz modyfikacji utworzonych ścieżek technologicznych.

  • Czytelny układ poszczególnych ścieżek technologicznych.
  • Stały dostęp do użytej geometrii w danej technologii
  • Pełna kontrola nad parametrami pracy narzędzia.
  • Możliwości używania dowolnych narzędzi skrawających.
  • Funkcja tworzenia własnych narzędzi.
  • Biblioteka narzędzi i materiałów automatycznie oblicza posuw i obroty narzędzia.
  • Menadżer operacji Mastercama pozwala na szybkie tworzenie, edycje, weryfikacje i symulację ścieżek technologicznych. Daje możliwość kopiowania i wklejania parametrów technologicznych między operacjami oraz grupowania operacji.
ZALCO Sp. z o.o.
ul. Bażancia 43
02-892 Warszawa
tel.: (022) 894 55 00
fax: (022) 644 65 52
kom.: (601) 38 46 66
mailto: info@mastercam.pl
url: www.mastercam.pl
url: frezy HSS
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIX Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000169376
NIP 521-32-61-661 Regon 015570651 Wys. kapitału zakł. 50.000,00 PLN