Obróbka 2D
Mastercam dla SolidWorks posiada funkcjonalność operacji FBM Technologia i FBM Wiercenie. Strategie „Feature Based Machining” - FBM (wytwarzania opartego na właściwościach geometrycznych modelu tzw. „całostkach”) zawierają kompletną automatyzację przygotowania obróbki frezowaniem modeli oraz wiercenia. Proste w obsłudze, wykorzystujące narzędzia, parametry i inne wskazówki użytkownika, w kilkanaście sekund tworzą długą listę parametrycznych operacji obróbki części. Jest to kolejny przykład tendencji rozwoju programów komputerowo wspomaganego wytwarzania: „kliknij i masz”, ale w profesjonalnym wydaniu.

Zestaw (dla ceniących czas) zawiera:

  • Planowanie, jeśli półfabrykat tego wymaga.
  • Obróbkę zgrubną i obróbkę zgrubną pozostałości (tzw. remachining) dla każdej kieszeni.
  • Obróbkę otwartych, zamkniętych, dowolnie rozmieszczonych, stopniowanych tzw. kieszeni i wysp.
  • Obróbkę otworów z uwzględnianiem nawiercania, wiercenia, rozwiercania, fazowania, gwintowania za pomocą cykli maszynowych.

Wydajne automatyczne wiercenie

Obróbka kieszeni otwartych

Obróbka pozostałości
ZALCO Sp. z o.o.
ul. Bażancia 43
02-892 Warszawa
tel.: (022) 894 55 00
fax: (022) 644 65 52
kom.: (601) 38 46 66
mailto: info@mastercam.pl
url: www.mastercam.pl
url: frezy HSS
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIX Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000169376
NIP 521-32-61-661 Regon 015570651 Wys. kapitału zakł. 50.000,00 PLN