Obróbka 3D
Obróbka High Speed Machining pozwala na prace z lepszymi parametrami technologicznymi oraz daje lepsza jakość powierzchni po obróbce. Mastercam dla SolidWorks w obróbce 3D korzysta ze ścieżek z użyciem technologii High Speed Machining co pozwala na lepsze wykorzystanie obrabiarki CNC.

  • Bogactwo narzędzi i oprawek w różnych bibliotekach oraz definiowanie własnych, specjalnych kształtów.
  • Zaawansowana obróbka zgrubna dowolnych kształtów, obróbka resztek (obróbka odlewów itd.).
  • Kontrola czasu lub drogi narzędzia do wymiany.
  • Krok „na bok” narzędzia (ae) definiowany 3D gwarantuje wysoką jakość powierzchni po obróbce.
  • Różnicowanie naddatku po obróbce.
  • Szereg parametrów wygładzania toru narzędzia.
  • Uwzględnianie szczegółowych parametrów takich, jak posuw na ząb, prędkość skrawania, zakres ap i ae, głębokości obróbki.
  • Zaawansowane definiowanie ruchu trochoidalnego narzędzia do wydajnej obróbki zgrubnej.
  • Wygodne deklarowanie parametrów, często poparte graficzną prezentacją ich wpływu na obróbkę.
  • Techniki łagodnego dojścia narzędzia do materiału.


Zobacz film

Obróbka zgrubna pozostałości po poprzednim narzędziu

Płaskie obszary są automatycznie wykrywane i obrabiane

Obróbka Scallop używa stałego kroku 3D

Wszechstronna obróbka
Pencil usuwa materiał z trudno dostępnych miejsc
ZALCO Sp. z o.o.
ul. Bażancia 43
02-892 Warszawa
tel.: (022) 894 55 00
fax: (022) 644 65 52
kom.: (601) 38 46 66
mailto: info@mastercam.pl
url: www.mastercam.pl
url: frezy HSS
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIX Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000169376
NIP 521-32-61-661 Regon 015570651 Wys. kapitału zakł. 50.000,00 PLN