Oszczędź czas, narzędzie i pieniądze używając funkcji optymalizacji posuwu
Wykonując obróbkę ze stałym posuwem znacznie ograniczamy nasze możliwości wykonawcze. Uruchamiając tą samą obróbkę z użyciem funkcji optymalizacji posuwu oszczędza czas, narzędzia i maszynę a co za tym idzie pieniądze. Funkcja optymalizacji posuwu działa dla 2-osiowych i 3-osiowych ścieżkach technologicznych opierając się o rodzaj materiału oraz możliwości technologiczne maszyny i samego narzędzia.

Mastercam zmienia posuw w zależności od grubości warstwy skrawanej

Bazując na kształcie detalu oraz możliwościach maszyny Mastercam zmiana posuw w narożach oraz miejscach gdzie narzędzie pracuje z większym kontem opasania
  • Automatycznie zmienia posuw bazując na objętości skrawanego materiału. Posuw zostaje zmniejszony do wartości optymalnej dla narzędzia i maszyny w przypadku, gdy więcej materiału jest do zebrania. Posuw zostaje zwiększony do wartości optymalnej dla narzędzia i maszyny w przypadku, gdy mniej materiału jest do zebrania.
  • Automatycznie łagodzi posuw narzędzia w narożach detalu.
  • Możliwość tworzenia indywidualnych ustawień optymalizacyjnych dla różnych detali.
ZALCO Sp. z o.o.
ul. Bażancia 43
02-892 Warszawa
tel.: (022) 894 55 00
fax: (022) 644 65 52
kom.: (601) 38 46 66
mailto: info@mastercam.pl
url: www.mastercam.pl
url: frezy HSS
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIX Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000169376
NIP 521-32-61-661 Regon 015570651 Wys. kapitału zakł. 50.000,00 PLN