Niezawodna weryfikacja obróbki
Mastercam daje pewność stworzenia najlepszej technologii obróbkowej do najbardziej skomplikowany kształtów. Możesz łatwo sprawdzić efekt końcowy obróbki wykorzystując wbudowaną weryfikację w Mastercamie dla SolidWorks.

  • Możliwość obserwacji i korekcji ścieżek technologicznych podczas weryfikacji.
  • Weryfikacja z zadeklarowanej przygotówki (kostka, bryła, cylinder, plik STL).
  • Wykryte błędne parametry technologiczne są zaznaczane jako kolizje.
  • Wszystkie elementy są wyświetlane podczas weryfikacji.
  • Symulacja backplot daje możliwości wyliczenia czasu obróbki. Dynamiczny obrót oraz liczne metody powiększenia szczegółów pozwalają na dokładną analizę ścieżki.


Zobacz film

Weryfikacja technologii przed obróbką na obrabiarce
ZALCO Sp. z o.o.
ul. Bażancia 43
02-892 Warszawa
tel.: (022) 894 55 00
fax: (022) 644 65 52
kom.: (601) 38 46 66
mailto: info@mastercam.pl
url: www.mastercam.pl
url: frezy HSS
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIX Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000169376
NIP 521-32-61-661 Regon 015570651 Wys. kapitału zakł. 50.000,00 PLN